MobiFone Subsequent 5.four APK

MobiFone Next 5.4 APK

MobiFone Next 5.4 APK – Nạp tiền dễ dàng và nhận thưởng!

MobiFone NEXT là ứng dụng nạp tiền nhanh nhất và tiện lợi nhất cho thuê bao di động MobiFone với nhiều phần quà hấp dẫn sau mỗi lần nạp tiền thành công. Trải nghiệm nạp tiền theo cách mới với tính năng Quét Camera.

Bạn có thể sử dụng MobiFone NEXT để:
– Nạp tiền ngay lập tức qua tính năng Quét Camera! Không cần nhập thủ công mã PIN như trước đây!
– Quay thưởng và nhận quà sau mỗi lần nạp tiền!
– Dễ dàng quản lý tài khoản, gói cước Data và Dịch vụ Giá trị gia tăng
– Nạp tiền cho bạn bè và người thân!
– Và nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt khác!
– Miễn phí data khi truy cập ứng dụng.
Easy recharge and get rewarded!

READ :  Flower Pink Piano Tiles - Girly Butterfly Songs 1.9 APK

NEXT MobiFone recharge application is the fastest and most convenient mobile subscribers MobiFone with many attractive gifts after each successful recharge. Experience a new way to recharge Scan Camera feature.

You can use the NEXT MobiFone to:
– Recharge immediately via Scan Camera feature! No need to manually enter the PIN code as before!
– Go Bonus and receive gifts after each recharge!
– Easily manage your account, Package Data and Value Added Services
– Add money to your friends and relatives!
– And get additional special prizes!
– Free access to application data.
– Tối ưu ứng dung.
– Cập nhật flow nạp thẻ cào.

READ :  STV Participant: For stay TV, catch-up and field units 4.0.3.1 APK

APK Version:  5.4

Requires OS: Android 4.4+

Rating: 10.0

MobiFone Next 5.4 screenshots n 1MobiFone Next 5.4 screenshots n 2MobiFone Next 5.4 screenshots n 3

DOWNLOAD

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *